Dział obsługi klienta: +48 608 492 998pn-pt: 10-17    kontakt@butshop.pl    zaloguj się
KOSZYK 0,00 zł

 

  • INFORMACJE OGÓLNE
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • POLITYKA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

Dla nas najważniejszy jest Klient.
Prowadzimy cały szereg działań, aby zapewnić Klientom najwyższą jakość obsługi i towaru, a co za tym idzie, zapewnić bezpieczeństwo, anonimowość i satysfakcję.

1. Dane osobowe
Wszelkie przesyłane do sklepu dane, takie jak, login, hasło, dane adresowe, telefon, czy nawet oznaczenie modelu zakupionego obuwia, są przesyłane za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL wydanego przez renomowaną firmę Equifax za pośrednictwem home.pl.
Identyczne zabezpieczenia są stosowane przez takie instytucje jak banki.
Masz pewność, że wszystko trafia tylko i wyłącznie do sklepu butshop.pl.


2. Bezpieczne płatności
Aby zagwarantować naszym Klientom pełnię bezpieczeństwa, dajemy Państwu możliwość opłacania zamówień poprzez system PayU, dzięki czemu pieniądze trafiają do naszego sklepu bardzo szybko, pewnie i przede wszystkim bezpiecznie.

bezpieczne płatności PayU

3. Nie tylko wirtualnie
Sklep butshop.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handolwe "Kefas" Ireneusz Tołoczko. Jesteśmy zarejestrowaną firmą, możesz nas znaleźć nie tylko w Internecie, ale także w realnym świecie, między innymi w Kętrzynie i Giżycku.

sklep Kefas - Giżycko
4. Oferowane obuwie
Sprzedajemy tylko sprawdzone, głównie wyprodukowane w Polsce, skórzane obuwie.
Masz pewność, że zakupione buty spełniają szereg norm, a co najważniejsze spełnią Twoje oczekiwania. Co więcej, dajemy Ci możliwość zwrotu obuwia w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Niczym nie ryzykujesz!
Zaufaj naszemu 19-letniemu doświadczeniu w sprzedaży obuwia.

5. Gwarancja
Na zakupione obuwie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
Jest to nie tylko gwarancja na obuwie, jest to gwarancja Twojego zadowolenia.

6. Transport
Aby zagwarantować jak najszybsze terminy doręczenia obuwia do Klienta stawiamy tylko na sprawdzone rozwiązania.
Obuwie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Poland Sp. z o.o.
Firma DPD gwarantuje Państwu najszybsze rozwiązania, a dodatkowo daje możliwość śledzenia przesyłki na stronie internetowej www.dpd.com.pl Co więcej, każda przesyłka jest ubezpieczona.

logogls

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEFAS" Ireneusz Tołoczko z siedzibą w Kętrzynie (adres siedziby: ul. gen. Władysława Sikorskiego 47, 11-400 Kętrzyn) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 2043 przez Burmistrza Kętrzyna, NIP: 7420007751; REGON: 510 361 855; adres poczty elektronicznej: kontakt@butshop.pl, numer telefonu: (+48) 608 492 998 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

1.4. Pod powyższymi danymi można skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Klient zgadza się dobrowolnie na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PAYU.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest:

2.2.1. PAYU.PL - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 (dalej: PAYU).

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 5.2. Regulaminu Sklepu internetowego, tj.:

2.3.1. DPD Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

2.3.2. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

2.4.1. Imię i nazwisko albo nazwa.

2.4.2. Adres.

2.4.3. Numer telefonu.

2.4.4. Adres e-mail.

2.4.5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.4.6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

2.5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego zgodnie z Polityką plików cookies. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

2.6. Występuje także możliwość zbierania danych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, prezentowania reklam i promocji dotyczących usług i produktów Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, także osób trzecich, prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3.2. W pozostałych celach dane mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód lub obowiązujących przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@butshop.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 608 492 998 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

4.4. Klient ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia każdej wcześniej wyrażonej zgody.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawca stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

5.2.2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

5.2.3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu: P.H. "Kefas" Ireneusz Tołoczko z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 47.

1.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

1.3.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

1.3.3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

1.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1.5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1.5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

1.5.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

1.5.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

1.5.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

1.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej.

1.7. W ramach działalności marketingowej Serwis korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

1.7.1. Google Ireland: https://policies.google.com/privacy?gl=pl https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

1.7.2. Meta Facebook Ireland: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.